סניף כפר מרר/מאגר

מגאר
טלפון:
04-6780699
טלפון:
04-6780808