מרכז רפואי - הטורים ירושלים

ירושלים
טלפון:
02-5770820