מרכז רפואי רמת-גן

רמת גן
טלפון:
03-6754343
טלפון:
03-6754323