מרפאה של ד"ר אברמוב משה

ירושלים
טלפון:
02-5678400