מרכז רפואי מאוחדת מרום שיר

בני ברק
טלפון:
03-6159600