מרפאה של ד"ר אוזן אלישע

ירושלים
טלפון:
02-6262003