מרפאת כפר חסידים/רכסים

כפר חסידים ב'
טלפון:
04-9849211