מרפאת ירושלים

ירושלים
טלפון:
02-5712160
טלפון:
02-5712159