.סניף קרית-גת מלכי ישראל

קרית גת
טלפון:
08-6625200
טלפון:
08-6625200