מצפה יריחו

מצפה יריחו
טלפון:
02-5906330
טלפון:
02-5906331