מרפאת רחוב ראשי טמרה

רחוב ראשי, טמרה
טלפון:
077-7907013
טלפון:
077-7903014