מרכז רפואי - הטורים ירושלים

ירושלים
טלפון:
02-5314589