מרפאה של ד"ר כנאנה תאופיק

יפיעכביש ראשי בנין מרג'הפ, יפיע
טלפון:
04-6452124
טלפון:
04-6452124