סניף אבני נזר -קופ"ח מאוחדת

בני ברק
טלפון:
03-6156400
טלפון:
031-2223833