מרפאה של ד"ר אמסלם ונסה

כפר יונה
טלפון:
054-2510864