מרפאה של ד"ר ארוך משה

תל אביב-יפו
טלפון:
1705-252748