מרפאה של ד"ר אריאלי שלמה

תל אביב-יפו
טלפון:
03-6965588