מרפאה של ד"ר בבקין יורי

ירושלים
טלפון:
02-6448250