תל אביב - המרכז הרפואי

תל אביב-יפו
טלפון:
03-6941503
טלפון:
12223833