סניף בית שמש - נחלה ומנוחה

בית שמש
טלפון:
02-9904111