מרפאת רחוב ראשי דבוריה

רחוב ראשי, דבוריה
טלפון:
04-6702610
טלפון:
050-2977430