'מרפאה של ד"ר גולדשטיין בת

ירושלים
טלפון:
02-5489999