מרפאה של ד"ר בן ואליד אלי

אשקלון
טלפון:
08-6717491