מרפאה של ד"ר בן טובים ראובן

3 שפיגל 3, פתח תקווה
טלפון:
03-9044871
טלפון:
1705-252683