מרפאה של ד"ר בקלר זינאידה

חדרה
טלפון:
04-6212626
טלפון:
054-5911525