מרפאה של ד"ר ברור דוד-יוסף

מחנים 10, ירושלים
טלפון:
02-5820343