מרפאה של ד"ר ברור דוד-יוסף

ירושלים
טלפון:
02-6514605