שכונת רמות

באר שבע
טלפון:
08-6483701
טלפון:
08-6483703