מרפאה של ד"ר גולדינפלד מיכאל

טבריה
טלפון:
04-6715570