מרפאה של ד"ר גולדריי דוד

תל אביב-יפו
טלפון:
03-5243508