מרפאה של ד"ר גולדשמיט מייקל

ירושלים
טלפון:
02-6725553