מרפאה של ד"ר גלזר ליליאן

הרב קוק 8, ירושלים
טלפון:
02-6248828