מרפאה של ד"ר גלפרין שמעון

פתח תקווה
טלפון:
03-9346919