מרפאה של ד"ר גרוזנוביץ נטליה

צפת
טלפון:
04-6922356
טלפון:
054-4370383