מרפאה של ד"ר ג'אבר עדנאן

ירושלים
טלפון:
02-6799092
טלפון:
02-6799094