מרפאה של ד"ר ג'רוס גאד

כעביה-טבאש-חג'אג'רה
טלפון:
04-9534932