מרפאה של ד"ר דוד חיים

גבעתיים
טלפון:
050-6246918
טלפון:
03-6734059