מרפאה של ד"ר דוד פרדי

כפר סבא
טלפון:
09-7410984
טלפון:
09-7431427