מרפאה של ד"ר דורנבוים יוסף

כרמיאל
טלפון:
04-9588815