מרפאה של ד"ר דניאל נטלי

ירושלים
טלפון:
077-5571041