מרפאה של ד"ר הירש אברהם יצחק

ירושלים
טלפון:
02-5832722