מרפאה של ד"ר ויצמן אהרון

שטראוס 28, ירושלים
טלפון:
02-6251916