מרפאה של ד"ר זוסמן אובן יצחק

נוף רמות 74, ירושלים
טלפון:
02-5869190
טלפון:
02-5861827