מרפאה של ד"ר זילברמן משה

הפסגה 3, ירושלים
טלפון:
02-5675500
טלפון:
02-5675555