מרפאה של ד"ר חדאד שארל

חורב 15, חיפה
טלפון:
04-8257473
טלפון:
04-8305222