מרפאה של ד"ר חוכים מיכאל

כרמיאל
טלפון:
050-8856454