מרפאה של ד"ר חילו ג'ליל

כפר כנא
טלפון:
04-6419665