מרפאה של ד"ר חליחל מחמוד

בית ג'ן
טלפון:
04-9803758
טלפון:
050-5522621