מרפאה של ד"ר חלימי שנטל

אשדוד
טלפון:
08-8667474
טלפון:
08-8667475