מרפאה של ד"ר טורם שלמה

תל אביב-יפו
טלפון:
1700-550570